Kontakt z przedstawicielami Związku

Informacje kontaktowe

Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych,
Królików i Drobnych Zwierząt

Adres: ul. Rzepichy 20, 80-353 Gdańsk
E-mail: biuro@golebietrojmiejskie.pl

Zarząd Związku

Prezes
Andrzej Bujak

Tel. +48 663 376 115
E-mail andrzej@golebietrojmiejskie.pl

Vice-prezes
Marian Kreft

E-mail mariank@golebietrojmiejskie.pl

Sekretarz
Marlena Potrykus

E-mail marlenap@golebietrojmiejskie.pl

Skarbnik
Jan Kowalczys

Tel. +48 693 862 935
E-mail jkowalczys@golebietrojmiejskie.pl

Członek Zarządu ds. wystaw
Ryszard Kaczorowski

E-mail ryszardk@golebietrojmiejskie.pl

Członek Zarządu ds. organizacji siedziby
Bogdan Warakomski

Tel. 58 665 48 54
E-mail bogdan@golebietrojmiejskie.pl

Członek Zarządu ds. nagród i sponsorów
Andrzej Stanólewicz

Tel. +48 508 350 976
E-mail artur@golebietrojmiejskie.pl

Członek Zarządu ds. Klubu Sokoła
Alfons Labuda

E-mail alfonsl@golebietrojmiejskie.pl

Członek Zarządu ds. Klubu Białogłówek
Marian Zacharczuk

E-mail marianz@golebietrojmiejskie.pl

Administrato strony
Tomasz Strzelkowski

E-mail tomasz@golebietrojmiejskie.pl


Ilość odwiedzin: 4662