Kontakt z przedstawicielami Związku

Informacje kontaktowe

Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych,
Królików i Drobnych Zwierząt

Adres: ul. Rzepichy 20, 80-353 Gdańsk
E-mail: biuro@golebietrojmiejskie.pl

Zarząd Związku

Prezes
Andrzej Bujak

Tel. +48 663 376 115
E-mail andrzej@golebietrojmiejskie.pl

Vice-prezes ds. hodowlanych
Zbigniew Penkowski

Vice-prezes ds. organizacyjnych
Ryszard Kaczorowski

E-mail ryszardk@golebietrojmiejskie.pl

Sekretarz
Piotr Styczyński

Tel. +48 515 778 257
E-mail piotrstyczynski93@wp.pl

Skarbnik
Bogdan Warakomski

Tel. +48 58 665 48 54
E-mail bogdan@golebietrojmiejskie.pl

Członek Zarządu
Patryk Skierka

Tel. +48 661 902 963

Członek Zarządu
Tomasz Sielski

Tel. +48 515 015 088


Ilość odwiedzin: 498